Informacja

Dnia 11 marca 2019 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Zarząd Krajowy partii WIOSNA Roberta Biedronia, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Komitet Wyborczy WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Uchwała PKW

Informacja

Ewidencja Partii Politycznych: EWP 386

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia
ul. VIII Poprzeczna 2a lok. 15
04-616 Warszawa
NIP 9581695823
e-mail: komitet@wiosnabiedronia.pl

 • Pełnomocniczka Komitetu Wyborczego: Gabriela Anna Morawska-Stanecka
 • Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego: Arkadiusz Paweł Czarnecki
 • Rejestr wpłat

  od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

  brak wpłat

  Rejestr kredytów

  zaciągnięty przez komitet wyborczy

  brak kredytów

  Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego).

  Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112): „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

  Podstawa prawna: art.102 §1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami)

  Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Wiosna Roberta Biedronia